CURSUSSEN

ENDO SEMINAR-I

De biomechanische kanaalpreparatie

24 januari 2020

 • 1 dag
 • 7 KRT-Q
 • Deze cursus zit helaas vol.

DIRECT INSCHRIJVEN

INSCHRIJFFORMULIER

VERSTUUR

INLEIDING

De preparatie van wortelkanalen is doelmatig, efficiënter en veiliger door het gebruik van nikkeltitaniuminstrumenten. Deze instrumenten worden tegenwoordig gehanteerd in specifiek aangedreven hoekstukken. De bewegingen kunnen schavend, vijlend of roterend zijn. De volledige reiniging van het pulpastelsel schept de voorwaarde voor het kunnen aanbrengen van een goed sluitende wortelkanaalvulling. Dat is de basis voor een duurzame restauratie van het betreffende element. De wortelkanaalpreparatie speelt hierin een cruciale rol. Het prepareren van wortelkanalen heeft immers als doel ruimte te creëren voor het diep apicaalwaarts plaatsen van een irrigatiesysteem en daarmee de reiniging van het kanaal. Met de preparatie wordt bovendien een vorm gecreëerd die met de huidige vultechnieken volledig kan worden gevuld. Bij de vormgeving wordt zo min mogelijk dentine opgeofferd om verdere verzwakking van het element te voorkomen en langdurig succes te waarborgen. De specifieke klinische toepassing van de prepareer- en reinigingsmethodieken zal uitgebreid worden besproken en geoefend in deze 1-daagse hands-on cursus. Het accent zal liggen op de toepassing ervan bij de endodontische opening, de anatomie en het apicale glijtraject. In deze compacte cursus leert u om voorspelbaar goede resultaten te behalen en te voorkomen dat de instrumenten breken bij de wortelkanaalpreparatie. Met veel vertrouwen, comfort en plezier kunt u de biomechanische preparatie direct toepassen in uw praktijk.

DOELGROEP

 • Tandartsen

ONDERWERPEN

 • Indicatie prepareersystemen 
 • Nikkeltitaniuminstrumenten versus staalinstrumenten 
 • Ontwerp endodontische opening
 • Scouting van de wortelkanalen 
 • Apicaal glijtraject 
 • Handirrigatie, ultrasoon en sonisch 
 • Spoelprotocollen 
 • Receptuur spoelvloeistoffen

DOCENTEN

MICHAËL SMULDERS tandarts

Na mijn afstuderen ben ik tot 1990 werkzaam geweest in Binningen, Zwitserland. In deze praktijk ben ik opgeleid in de algemene tandheelkunde. Sindsdien heb ik cursussen en live-demonstraties gegeven voor het CEREC systeem.

Tijdens een congres in 2004 leerde ik dat de voordelen van een behandelmicroscoop, als licht en vergroting, niet alleen voor de endodontie gelden maar ook voor het type werk dat ik doe: de algemene praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in het gebruik van de microscoop in de conserverende- en restauratieve tandheelkunde en ik geef lezingen en trainingen over het gebruik van de microscoop in de algemene praktijk.

HERMAN SCHAEFER tandarts - endodontoloog nvve

Herman Schaefer studeerde in 1981 af aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1983 voerde hij een praktijk voor algemene tandheelkunde in Den Haag. Herman specialiseerde zich in de Endodontologie aan het ACTA van 1995 t/m 1998. Sinds die tijd is hij werkzaam in zijn eigen praktijk voor Endodontologie in Den Haag.

WALTER VAN DRIEL tandarts - endodontoloog nvve

Na mijn afstuderen ben ik medewerker geweest van de vakgroep cariologie en endodontologie bij de Universiteit van Amsterdam. In die tijd heb ik mij kunnen specialiseren in de endodontologie en ben ik opgeleid tot docent. Mijn passie voor het praktische onderwijs is hier gevormd.

Ik heb 25 jaar ervaring in het geven van onderwijs aan tandartsen en tandarts-specialisten. Ik doe dat altijd met heel veel plezier en inzet. Hierdoor heb ik veel collega’s leren kennen en ik beschouw het als een groot voorrecht om hen verder te mogen helpen in de hedendaagse endodontie.

LEERDOELEN

 • De voor- en nadelen van NiTi instrumenten kunnen benoemen 
 • Het kunnen maken van een juiste endodontische opening voor het gebruik vanNiTi instrumenten 
 • De oorzaken van instrumentbreuk kunnen benoemen en hoe dit is te voorkomen 
 • Het kunnen prepareren van kromme wortelkanalen met rotary- en reciprocating vijlen 
 • Het kunnen reinigen van wortelkanalen met sonische- en ultrasonische technieken

LEVERINGSVOORWAARDEN

Doelgroep en niveau

Deze cursus is geschikt voor tandartsen. Het niveau van de cursus is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus werken. Zij hebben ervaring met de wortelkanaalbehandeling maar willen hun vaardigheden in de moderne prepareertechnieken verbeteren voor meer efficiëntie en een voorspelbaarder resultaat.

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 1045,- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, deelnamecertificaat en online toegang tot de cursisten area).

Duur van de cursus

De cursus begint om 09.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door het versturen van het inschrijfformulier hier links. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. De factuur voor uw cursusdeelname wordt u per post toegestuurd.
Na uw inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Daarbinnen kunt u zonder kosten deze inschrijving annuleren. Dit dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl) 

Annulering

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande termijnen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot 60 dagen voor cursusdatum: géén annuleringskosten 
 • tot 30 dagen voor cursusdatum: 25% annuleringskosten 
 • tot 14 dagen voor cursusdatum: 50% annuleringskosten 
 • tot 7 dagen voor cursusdatum: 75% annuleringskosten 
 • daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Annuleren dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl)

In het geval er te weinig aanmeldingen voor deze cursus mochten binnenkomen dan behoudt CIDE zich het recht voor deze cursus, zonder verdere verplichtingen, tot uiterlijk 30 dagen voor de cursusdatum bij de ingeschreven deelnemers te annuleren. 
Mocht het CIDE genoodzaakt zijn om de cursus binnen 30 dagen voor de cursusdatum te annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent, dan biedt het CIDE de cursisten de gelegenheid om zonder additionele verplichtingen de cursus op een later tijdstip in te halen. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden vrijgegeven of verkocht. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van informatie door het CIDE. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken via info@cide.nl.

Klachten

Voor het CIDE is de kwaliteit van de cursussen en de tevredenheid van de cursisten zeer belangrijk. 
Mocht u een klacht over het CIDE willen indienen dan kunt u dat per e-mail doen (info@cide.nl). Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Ons klachtenregelement is hier te downloaden.x
x