CURSUSSEN

ENDO SEMINAR-II

De wortelkanaalbehandeling

20 maart 2020 EN 21 maart 2020

 • 2 dagen
 • 14 KRT-Q
 • Deze cursus zit helaas vol.

DIRECT INSCHRIJVEN

INSCHRIJFFORMULIER

VERSTUUR

INLEIDING

De cursus wortelkanaalbehandeling is een intensieve tweedaagse hands-on cursus. Het CIDE cursuscentrum biedt u de mogelijkheid om de kanaalbehandeling onder optimale omstandigheden perfect uit te voeren. De praktijkoefening zal voornamelijk zijn gericht op Clean-Shape-Pack. Evidence-based procedures worden duidelijk gedemonstreerd met gebruik van beproefde technieken. In nauwe samenwerking met Walter van Driel werkt u in uw eigen tempo van eenvoudige wortelkanaalbehandelingen tot aan de zeer complexe gevallen. Met een wortelkanaalpreparatie wordt gestreefd naar een conische preparatievorm om deze volledig te kunnen reinigen en hermetisch af te sluiten. Daarvoor zijn diverse prepareer-, reinigings- en vultechnieken gangbaar. Echter, de preparatie van nauwe en kromme kanalen in molaren kunnen vaak voor problemen zorgen. Instrumentbreuk, lengteverlies en perforatie zijn veelkomende oorzaken van het uiteindelijk niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van de wortelkanaalpreparatie. De invloed daarvan op de kwaliteit van de aangebrachte kanaalvulling is groot omdat in die gevallen onvoldoende is gereinigd. De komst van de wortelkanaalinstrumenten gemaakt van nikkeltitanium in de vorm van grotere tapers heeft de preparatie van dit soort kanalen vereenvoudigd. De kans op het maken van prepareerfouten is daarmee aanzienlijk verkleind. Met diverse vultechnieken en –materialen zijn de perfect geprepareerde en gereinigde wortelkanalen volledig te vullen. De cursus leert u zowel in theorie als in praktijk veilig en goed om te gaan met diverse van deze instrumenten om te prepareren, reinigen en vullen. Hierna bent u in staat om moeilijke kanalen volledig in de kanaalpreparatie op te nemen waarbij de kans op prepareerfouten en instrumentbreuk minimaal is. Bovendien wordt daarbij de mogelijkheid op het doorpersen van vulmateriaal in de periapex onwaarschijnlijk. Met veel meer vertrouwen en plezier zult u voortaan de kanaalbehandeling in uw eigen praktijk uitvoeren.

DOELGROEP

Tandartsen

ONDERWERPEN

 • Wortelkanaalbehandeling: waarom, wanneer en hoe? 
 • Anatomie pulpaholte Behandelmicroscoop en Cone Beam Computed Tomography (CBCT) 
 • Rubberdam 
 • Endodontische opening 
 • Ultrageluidtechnieken 
 • Lengtebepaling 
 • Apicaal openen door pathfiling 
 • Prepareren 
 • Reinigen met diverse irrigeertechnieken 
 • Vullen

DOCENTEN

MICHAËL SMULDERS tandarts

Na mijn afstuderen ben ik tot 1990 werkzaam geweest in Binningen, Zwitserland. In deze praktijk ben ik opgeleid in de algemene tandheelkunde. Sindsdien heb ik cursussen en live-demonstraties gegeven voor het CEREC systeem.

Tijdens een congres in 2004 leerde ik dat de voordelen van een behandelmicroscoop, als licht en vergroting, niet alleen voor de endodontie gelden maar ook voor het type werk dat ik doe: de algemene praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in het gebruik van de microscoop in de conserverende- en restauratieve tandheelkunde en ik geef lezingen en trainingen over het gebruik van de microscoop in de algemene praktijk.

HERMAN SCHAEFER tandarts - endodontoloog nvve

Herman Schaefer studeerde in 1981 af aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1983 voerde hij een praktijk voor algemene tandheelkunde in Den Haag. Herman specialiseerde zich in de Endodontologie aan het ACTA van 1995 t/m 1998. Sinds die tijd is hij werkzaam in zijn eigen praktijk voor Endodontologie in Den Haag.

WALTER VAN DRIEL tandarts - endodontoloog nvve

Na mijn afstuderen ben ik medewerker geweest van de vakgroep cariologie en endodontologie bij de Universiteit van Amsterdam. In die tijd heb ik mij kunnen specialiseren in de endodontologie en ben ik opgeleid tot docent. Mijn passie voor het praktische onderwijs is hier gevormd.

Ik heb 25 jaar ervaring in het geven van onderwijs aan tandartsen en tandarts-specialisten. Ik doe dat altijd met heel veel plezier en inzet. Hierdoor heb ik veel collega’s leren kennen en ik beschouw het als een groot voorrecht om hen verder te mogen helpen in de hedendaagse endodontie.

LEERDOELEN

 • Het indicatiegebied van de wortelkanaalbehandeling kunnen benoemen 
 • De specifieke anatomie van de pulpaholte kunnen beschrijven 
 • De voorwaarden waaraan de endodontische opening moet voldoen kunnen benoemen 
 • Het belang van de endodontische opening en het apicale glijtraject voor de kanaalpreparatie kunnen beschrijven 
 • Het kunnen bewerkstelligen dat de effectiviteit en de efficiëntie van natriumhypochloriet als spoelmiddel in het wortelkanaal wordt vergroot 
 • Argumenten kunnen noemen hoe diep de preparatielengte dient te reiken in afzonderlijke gevallen 
 • Het in staat kunnen zijn om in incisieven, premolaren en molaren van de boven- en onderkaak de correcte endodontische opening te maken 
 • Het kunnen prepareren, reinigen en vullen van nauwe en kromme wortelkanalen met mechanisch aangedreven instrumentarium en warm plastisch vulmateriaal

LEVERINGSVOORWAARDEN

Doelgroep en niveau

Deze cursus is geschikt voor tandartsen. Het niveau van de cursus is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus werken. Zij hebben ervaring met de wortelkanaalbehandeling maar willen hun vaardigheden in de moderne prepareertechnieken verbeteren voor meer efficiëntie en een voorspelbaarder resultaat.

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 1950- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, deelnamecertificaat en online toegang tot de cursisten area).

Duur van de cursus

Het betreft een 2-daagse cursus. De cursus begint op vrijdag om 09.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. Op zaterdag begint de cursus om 09.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door het versturen van het inschrijfformulier hier links. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. De factuur voor uw cursusdeelname wordt u per post toegestuurd.
Na uw inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Daarbinnen kunt u zonder kosten deze inschrijving annuleren. Dit dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl) 

Annulering

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande termijnen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot 60 dagen voor cursusdatum: géén annuleringskosten 
 • tot 30 dagen voor cursusdatum: 25% annuleringskosten 
 • tot 14 dagen voor cursusdatum: 50% annuleringskosten 
 • tot 7 dagen voor cursusdatum: 75% annuleringskosten 
 • daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Annuleren dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl)

In het geval er te weinig aanmeldingen voor deze cursus mochten binnenkomen dan behoudt CIDE zich het recht voor deze cursus, zonder verdere verplichtingen, tot uiterlijk 30 dagen voor de cursusdatum bij de ingeschreven deelnemers te annuleren. 
Mocht het CIDE genoodzaakt zijn om de cursus binnen 30 dagen voor de cursusdatum te annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent, dan biedt het CIDE de cursisten de gelegenheid om zonder additionele verplichtingen de cursus op een later tijdstip in te halen. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden vrijgegeven of verkocht. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van informatie door het CIDE. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken via info@cide.nl.

Klachten

Voor het CIDE is de kwaliteit van de cursussen en de tevredenheid van de cursisten zeer belangrijk. 
Mocht u een klacht over het CIDE willen indienen dan kunt u dat per e-mail doen (info@cide.nl). Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Ons klachtenregelement is hier te downloaden.x
x