CURSUSSEN

ENDO SEMINAR-III

De endodontische revisie

9 oktober 2020 EN 10 oktober 2020

 • 2 dagen
 • 14 KRT-Q
 • Beschikbaar

DIRECT INSCHRIJVEN

INSCHRIJFFORMULIER

VERSTUUR

INLEIDING

Helaas komen rond de apices van endodontisch behandelde gebitselementen frequent periapicale radiolucenties voor. Op de röntgenfoto zijn kwalitatief minder ‘goede’ kanaalvullingen en lekkende restauraties te zien. Ook als er geen subjectieve klachten zijn, is dit een aanwijzing voor periapicale pathologie.  Bij het niet-genezen na een kanaalbehandeling betreft het vaak onvolkomenheden in de behandeling die hebben geresulteerd in lekkage van bacteriële producten naar de omgevende parodontale weefsels. Röntgenologisch is dan ook meestal het beeld van ondervulde wortelkanalen zichtbaar, zoals een te korte kanaalvulling met tevens ruimte tussen de kanaalvulling en de kanaalwand. Klinisch kan de mislukking zich manifesteren in klachten zoals fistelvorming, zwelling en pijn.  Het opnieuw uitvoeren van de wortelkanaalbehandeling is dan de aangewezen weg. Immers, de oorzaak is gelegen binnen het eerder gevulde pulpastelsel. In de praktijk betreft het vooral gebitselementen die zijn voorzien van definitieve restauraties. Jammer genoeg moeten deze geheel of gedeeltelijk worden verwijderd, omdat een goede endodontische herbehandeling alleen mogelijk is als het eerder gevulde pulpastelsel opnieuw wordt geopend. Dit betekent allereerst (partiële)verwijdering van coronaal restauratiemateriaal en vervolgens van obstakels in pulpakamer en wortelkanaal. Dat zijn meestal stiftopbouwen, vulmaterialen, afgebroken wortelkanaalinstrumentarium en dentinevijlsel. In deze cursus leert u met de behandelmicroscoop en specifieke (micro-)instrumenten en apparatuur om opnieuw een onbelemmerde toegang tot het kanalenstelsel te krijgen en deze nu volledig te behandelen. En dit op een dusdanige wijze dat de kans op complicaties zoals perforaties en fracturen zo klein mogelijk is.

DOELGROEP

 • Tandartsen
 • Tandarts-endodontologen

ONDERWERPEN

 • Diagnostiek van periapicale afwijkingen 
 • Indicatie revisie endo, apicale chirurgie, extractie en monitoren 
 • Voorkomen van complicaties 
 • Verwijderen van coronale restauraties 
 • Verwijderen van materiaal uit de pulpakamer 
 • Corrigeren en aanpassen van de endodontische opening 
 • Localiseren van gemiste kanalen  
 • Verwijderen van obstructies uit de wortelkanalen 
 • Aanpassen van de preparatielengte 
 • Reinigen en opnieuw vormgeven van het kanaal  
 • Aangepaste vultechnieken

DOCENTEN

MICHAËL SMULDERS tandarts

Na mijn afstuderen ben ik tot 1990 werkzaam geweest in Binningen, Zwitserland. In deze praktijk ben ik opgeleid in de algemene tandheelkunde. Sindsdien heb ik cursussen en live-demonstraties gegeven voor het CEREC systeem.

Tijdens een congres in 2004 leerde ik dat de voordelen van een behandelmicroscoop, als licht en vergroting, niet alleen voor de endodontie gelden maar ook voor het type werk dat ik doe: de algemene praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in het gebruik van de microscoop in de conserverende- en restauratieve tandheelkunde en ik geef lezingen en trainingen over het gebruik van de microscoop in de algemene praktijk.

HERMAN SCHAEFER tandarts - endodontoloog nvve

Herman Schaefer studeerde in 1981 af aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1983 voerde hij een praktijk voor algemene tandheelkunde in Den Haag. Herman specialiseerde zich in de Endodontologie aan het ACTA van 1995 t/m 1998. Sinds die tijd is hij werkzaam in zijn eigen praktijk voor Endodontologie in Den Haag.

WALTER VAN DRIEL tandarts - endodontoloog nvve

Na mijn afstuderen ben ik medewerker geweest van de vakgroep cariologie en endodontologie bij de Universiteit van Amsterdam. In die tijd heb ik mij kunnen specialiseren in de endodontologie en ben ik opgeleid tot docent. Mijn passie voor het praktische onderwijs is hier gevormd.

Ik heb 25 jaar ervaring in het geven van onderwijs aan tandartsen en tandarts-specialisten. Ik doe dat altijd met heel veel plezier en inzet. Hierdoor heb ik veel collega’s leren kennen en ik beschouw het als een groot voorrecht om hen verder te mogen helpen in de hedendaagse endodontie.

LEERDOELEN

 • De oorzaken van het niet-genezen van periapicale pathologie kennen 
 • De endodontische (werk) diagnoses kunnen noemen met het indicatiegebied voor behandeling en prognoses 
 • De differentiële diagnostiek van pulpale- en periapicale pijn kunnen noemen 
 • De volgorde van de endodontische herbehandeling kunnen beschrijven en dit kunnen uitvoeren in de praktijk 
 • Het kunnen bepalen wanneer wel en wanneer niet een afgebroken instrument uit het wortelkanaal moet worden verwijderd 
 • Het kunnen sluiten van een perforatie

LEVERINGSVOORWAARDEN

Doelgroep en niveau

Deze cursus is geschikt voor tandartsen en tandarts-endodontologen. Het niveau van de cursus is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus werken. Zij hebben voldoende ervaring met de wortelkanaalbehandeling maar willen hun vaardigheden in de herbehandeling verbeteren voor meer efficiëntie en een voorspelbaarder resultaat.
Tijdens de cursus zal minder aandacht worden besteed worden aan mechanische vijlsystemen en warme laterale compactie. Dat wordt uitgebreid behandeld in oa. Endo Seminar I en II. 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 1950- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, deelnamecertificaat en online toegang tot de cursisten area).

Duur van de cursus

Het betreft een 2-daagse cursus.
De cursus begint op vrijdag om 09.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. Op zaterdag begint de cursus om 09.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door het versturen van het inschrijfformulier hier links. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. De factuur voor uw cursusdeelname wordt u per post toegestuurd.
Na uw inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Daarbinnen kunt u zonder kosten deze inschrijving annuleren. Dit dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl) 

Annulering

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande termijnen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot 60 dagen voor cursusdatum: géén annuleringskosten 
 • tot 30 dagen voor cursusdatum: 25% annuleringskosten 
 • tot 14 dagen voor cursusdatum: 50% annuleringskosten 
 • tot 7 dagen voor cursusdatum: 75% annuleringskosten 
 • daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Annuleren dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl)

In het geval er te weinig aanmeldingen voor deze cursus mochten binnenkomen dan behoudt CIDE zich het recht voor deze cursus, zonder verdere verplichtingen, tot uiterlijk 30 dagen voor de cursusdatum bij de ingeschreven deelnemers te annuleren. 
Mocht het CIDE genoodzaakt zijn om de cursus binnen 30 dagen voor de cursusdatum te annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent, dan biedt het CIDE de cursisten de gelegenheid om zonder additionele verplichtingen de cursus op een later tijdstip in te halen. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden vrijgegeven of verkocht. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van informatie door het CIDE. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken via info@cide.nl.

Klachten

Voor het CIDE is de kwaliteit van de cursussen en de tevredenheid van de cursisten zeer belangrijk. 
Mocht u een klacht over het CIDE willen indienen dan kunt u dat per e-mail doen (info@cide.nl). Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Ons klachtenregelement is hier te downloaden.x
x