CURSUSSEN

ENDO SEMINAR-IV

Het voorspelbaar opbouwen van endodontisch behandelde elementen

4 april 2020

 • 1 dag
 • 7 KRT-Q
 • Beschikbaar

DIRECT INSCHRIJVEN

INSCHRIJFFORMULIER

VERSTUUR

INLEIDING

Endodontisch behandelde gebitselementen hebben vaak al een lange restauratieve weg afgelegd. In hoeverre is zo een element verschillend van een vitale tand of kies? Vraagt dit een specifieke aanpak?

Het definitieve herstel van endodontisch behandelde elementen is niet zo eenvoudig. De keuzes die gemaakt moeten worden hangen af van vele factoren. Plaatsen we wel of niet een wortelstift? Werken we met een directe of indirecte restauratie? Welke materialen zijn hiervoor het meest geschikt?
Kortom veel onderwerpen die tijdens de cursus en de praktische oefeningen uitgebreid aan bod zullen komen.

DOELGROEP

 • Tandartsen
 • Tandarts-endodontologen

ONDERWERPEN

 • In hoeverre is een gebitselement nog te herstellen? Wat zijn de criteria?
 • To post or not to post
 • Welke materialen zijn geschikt voor het opbouwen van een element?
 • Vulling, partiële restauratie of kroon. To cover or not to cover.
 • Anterior en posterior, één pot nat?

DOCENT

STEPHANE BROWET tandarts

Stephane Browet studeerde in 1995 af als tandarts aan de Vrije Universteit Brussel. Na zijn afstuderen volgde hij er een 2-jarige post graduate opleiding Esthetische tandheelkunde.

Sinds die tijd is Stephane een veel gevraagd spreker en cursusleider. Onderwerpen zijn onder andere composiet posterieur, het gebruik van de microscoop in alle takken van de tandheelkunde, prothetische tandheelkunde en practice management.

LEERDOELEN

 • De herstelbaarheid van een element objectief weten te bepalen
 • De indicatie kennen van wortelstiften
 • De indicatie kennen van de verschillende restauratievormen
 • In staat zijn het element hermetisch te kunnen afsluiten
 • In staat zijn het element voorspelbaar te kunnen herstellen met een zo goed mogelijke prognose

LEVERINGSVOORWAARDEN

Doelgroep en niveau

Deze cursus is geschikt voor tandartsen. Het niveau van de cursus is afgestemd op deelnemers die als tandarts werken en is zowel geschikt voor de minder ervaren tandarts als voor tandartsen met een uitgebreide ervaring. 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 1045- per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel, deelnamecertificaat en online toegang tot de cursisten area).

Duur van de cursus

De cursus begint om 09.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door het versturen van het inschrijfformulier hier links. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. De factuur voor uw cursusdeelname wordt u per post toegestuurd.
Na uw inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Daarbinnen kunt u zonder kosten deze inschrijving annuleren. Dit dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl) 

Annulering

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande termijnen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot 60 dagen voor cursusdatum: géén annuleringskosten 
 • tot 30 dagen voor cursusdatum: 25% annuleringskosten 
 • tot 14 dagen voor cursusdatum: 50% annuleringskosten 
 • tot 7 dagen voor cursusdatum:  75% annuleringskosten 
 • daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Annuleren dient per e-mail te geschieden (info@cide.nl)

In het geval er te weinig aanmeldingen voor deze cursus mochten binnenkomen dan behoudt CIDE zich het recht voor deze cursus, zonder verdere verplichtingen, tot uiterlijk 30 dagen voor de cursusdatum bij de ingeschreven deelnemers te annuleren. 
Mocht het CIDE genoodzaakt zijn om de cursus binnen 30 dagen voor de cursusdatum te annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent, dan biedt het CIDE de cursisten de gelegenheid om zonder additionele verplichtingen de cursus op een later tijdstip in te halen. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden vrijgegeven of verkocht. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van informatie door het CIDE. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken via info@cide.nl.

Klachten

Voor het CIDE is de kwaliteit van de cursussen en de tevredenheid van de cursisten zeer belangrijk.
Mocht u een klacht over het CIDE willen indienen dan kunt u dat per e-mail doen (info@cide.nl). Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Ons klachtenregelement is hier te downloaden.x
x