DOCENTEN

COEN KUIT

TANDARTS - PARODONTOLOOGBIOGRAFIE

Coen Kuit is in 1970 afgestudeerd. Sindsdien heeft hij meer dan 45 jaar paro-ervaring op de Universiteit, de algemene praktijk en zijn paro-verwijspraktijk. Door langdurig klinisch onderzoek naar de resultaten van parodontale behandelingen heeft Coen een werkwijze ontwikkelt die het uiteindelijke behandeldoel, het bereiken van een pocketvrije praktijk, binnen handbereik brengt.
Zijn streven was en is om een pocketvrije praktijk op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te realiseren. Het kritisch beschouwen en op lange termijn toetsen van de resultaten van je eigen klinisch handelen acht hij daarbij een onmisbaar onderdeel. 
Coen Kuit heeft een aantal artikelen gepubliceerd over de parodontale diagnostiek en -behandeling. 


x
x